การเมือง

ฝ่ายค้านผนึก “หมอสมิทธิ์” ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศ สธ.ฉบับใหม่ทำให้การใช้กัญชาเสรีจนเกินไป

พรรคร่วมฝ่ายค้านผนึก “หมอสมิทธิ์” ไม่เอากฎหมายกัญชา พร้อมลุยฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศสธ.ที่บังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา หวั่นทำให้การใช้กัญชาเสรีจนเกินไปจะเป็นผลเสียมากกว่า

phigudkhaow

10 พ.ย. 2022
Message us