ในประเทศ

“หมอชลน่าน”ตีปี๊บนโยบายมีลูกเป็นวาระแห่งชาติดึงคนรุ่นใหม่ร่วมด้วยช่วยกัน

รมว.สาธารณสุขชูนโยบายส่งเสริมการลูกเป็นวาระแห่งชาติ ดูแลตั้งแต่ในท้องจนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นใจกำลังรัฐสามารถทำได้ คาดการณ์อีก 60 ปี คนไทยจะเหลือเพียง 33 ล้านคน

phigudkhaow

15 ม.ค. 2024

บทความ

ที่ประชุมวุฒิสภาหนุนสสส.เร่งคุมบุหรี่ไฟฟ้า-พร้อมรับสังคมผู้สูงวัย

วุฒิสภาถกรายงานประจำปี สสส.แนะเร่งคุมบุหรี่ไฟฟ้ากลุ่มเยาวชน-เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย-ยกระดับการทำงานป้องกัน NCDs เป็นวาระสำคัญ

phigudkhaow

28 ธ.ค. 2022
Message us