เศรษฐกิจ

“เศรษฐา”ลั่นกลางเวทีประชุมที่ญี่ปุ่น”การเดินกับมิตรในความมืดมิด ยังดีกว่าเดินลำพังในแสงสว่าง”

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ย้ำจะยกระดับความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ให้ก้าวหน้า

phigudkhaow

17 ธ.ค. 2023
Message us