การเมือง

“ประยุทธ์”จับมือ”ไบเดน”พร้อมเสนอ 3 แนวทางให้ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯเข้มแข็ง

“นายกฯ” เสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ครั้งที่ 10 กระชับความเป็นหุ้นส่วนใน 3 ประเด็นเพื่อให้ความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ เข้มแข็ง

phigudkhaow

13 พ.ย. 2022
Message us