ภูมิภาค

มท.เร่งขยายผลองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นสู่เยาวชน

ปลัดมหาดไทยปิดการอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น เน้นย้ำขยายผลองค์ความรู้สู่เด็กเยาวชน และประชาชนสร้างความผาสุกแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

phigudkhaow

12 ม.ค. 2024

ภูมิภาค

ปลัดมท.ปลุก Passion”ครู ก”ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น รุ่นแรก

ปลัดมหาดไทยเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น เพื่อนำไปปรับใช้และแบ่งปันให้ผู้อื่น

phigudkhaow

10 ม.ค. 2024
Message us