ประชาสัมพันธ์

ธอส.ช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 2 ขอนแก่น

ธอส.ร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ครั้งที่ 2 จ.ขอนแก่นนำมาตรการ 22 (M22) เร่งช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL

phigudkhaow

18 พ.ย. 2022
Message us