ในประเทศ

3 พ่อเมือง น้อมนำพระราชดำริ  เตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝน

3 พ่อเมืองลุ่มน้ำบางปะกง “แปดริ้ว-ปราจีน-นครนายก” บูรณาการความร่วมมือทีมจังหวัดกำจัดผักตบชวา น้อมนำพระราชปณิธาน “แก้ไขในสิ่งผิด” พลิกฟื้นคืนชีวิต ให้สายน้ำบางปะกง

phigudkhaow

2 ก.ค. 2023
Message us