ภูมิภาค

นักท่องเที่ยวเซ็งอดชมดวงอาทิตย์ส่องลอด 15 ประตูปราสาทพนมรุ้ง

นักท่องเที่ยวต่างผิดหวังอดชมดวงอาทิตย์สาดแสงลอดช่องประตู 15 บานปราสาทพนมรุ้ง เหตุถูกฝุ่น PM 2.5 บดบังทัศนียภาพ

phigudkhaow

5 เม.ย. 2023
Message us