ในประเทศ

สสส.เชิดชู 73 สถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่

สสส.ชู 400 สถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ เตือนวัยแรงงานสูบหนักสุด 21 % ตายจากบุหรี่ 8 หมื่นคนสูญเสียทางเศรษฐกิจ 3.5 แสนล้าน

phigudkhaow

16 พ.ค. 2023

ในประเทศ

สสส.ชวนลอยกระทงสร้างสรรค์ปลอดเหล้า-สารเสพติดลดปัจจัยเสี่ยง

สำนักงานเลขาธิการสภาฯจับมือสสส.เชิญชวนลอยกระทงสร้างสรรค์ลูกหลานปลอดเหล้าและปัจจัยเสี่ยง

phigudkhaow

7 พ.ย. 2022
Message us