ในประเทศ

รองปลัดกทม.นำทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

รองปลัดกทม.นำผู้ริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ราชวรมหาวิหาร

phigudkhaow

1 ส.ค. 2023
Message us