ภูมิภาค

เมืองมะขามหวานจัดพิธีหามพระดำน้ำประเพณีที่สืบทอดนานกว่า 100 ปี

เมืองมะขามหวานจัดพิธีหามหลวงพ่อพระทองดำน้ำตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

phigudkhaow

19 เม.ย. 2023
Message us