ภูมิภาค

วธ.ยกระดับพระบรมธาตุนาดูนฮับจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามรอยอารยธรรมนครจำปาศรี

กระทรวงวัฒนธรรมชวนเที่ยวมหาสารคามกราบบูชาสักการะพระบรมธาตุนาดูน ชมฟ้อนรำจำปาศรี กว่า 1,000 ชีวิต หุ่นกระติบและหุ่นฟาง

phigudkhaow

24 ธ.ค. 2022
Message us