ภูมิภาค

ชาวนาพิจิตรอ้อนขอน้ำบ่อสัมปทานแร่ยิปซั่มเก่าช่วยนาข้าวหอมมะลิกว่า 7 พันไร่

ชาวนาพิจิตรวอนขอใช้น้ำจากเหมืองแร่ยิปซั่มที่หมดสัมปทานไปแล้ว 40 ปีหวังสูบน้ำใช้เพื่อการเกษตรนาข้าวหอมมะลิ 7 พันไร่ เกือบ 4 พันคนได้ประโยชน์

phigudkhaow

11 มิ.ย. 2023
Message us