ภูมิภาค

ศปพร.ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ อ.สุคิริน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงพื้นที่ อ.สุคิริน พบปะสานสัมพันธ์สมาชิกศิลปาชีพสอบถามความเป็นอยู่ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

phigudkhaow

1 เม.ย. 2024
Message us