ไลฟ์สไตล์

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯเสด็จทอดพระเนตรงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ

phigudkhaow

9 มี.ค. 2024

ภูมิภาค

ปลัดมท.ตรวจเยี่ยมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ”เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

ปลัดมหาดไทยตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

phigudkhaow

12 ก.พ. 2023
Message us