การเมือง

“เศรษฐา”สนใจเมนูกระเพราเนื้อดันเป็น Soft Power

นายกรัฐมนตรีรับประทานมื้อกลางวันกะเพราเนื้อโคขุน ปรุงโดยแชมป์ World Kaphrao ThailandGrand Prix 2023 รัฐบาลเร่งดัน Soft Power ด้านอาหารขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

phigudkhaow

9 มิ.ย. 2024
Message us