ในประเทศ

ครม.อนุมัติให้ส่งโบราณวัตถุ 20 รายการคืนกัมพูชา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส่งวัตถุโบราณ 20 รายส่งคืนให้กัมพูชาตามพันธกรณีของความตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาล และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

phigudkhaow

21 พ.ค. 2024

ในประเทศ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

phigudkhaow

29 ส.ค. 2023
Message us