TSE เชื่อมระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง “โอนิโกเบ”

TSE เชื่อมระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง 275 กิโลโวลต์เข้าโรงไฟฟ้า “โอนิโกเบ” เพิ่มศักยภาพจ่ายไฟสองเท่า

ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ “โอนิโกเบ” ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 147 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบอัตราคงที่ (Feed in Tariff หรือ FiT) ในอัตรา 36 เยนต่อหน่วย มีความคืบหน้าไปกว่า 91% คาดว่าจะจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้

ล่าสุด โครงการ “โอนิโกเบ” อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบในขั้นตอนสุดท้าย และได้ทดสอบการเชื่อมต่อเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 275 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งทอดยาวมากกว่า 3.0 กิโลเมตรของ Tohoku Electric Power ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างและทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นปี 65 นี้

Message us