กฐินพระราชทานประจำปี 2565 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯยอดเงินทำบุญกว่า 2 ล้านบาท

พล.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจำลักณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจัวหวักดลำปาง, ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ นายสมชาย ฟูวงศ์เจริญ ประธานกรรมการ บริษัท ส.ศิลป์(2521)จำกัด, MrChao Xianbo ประธานบริษัท QY Groups จำกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน โดยมียอดเงินทำบุญทั้งสิ้นจำนวน 2,449,726.75 บาท

Message us