ตั้งเป้าไทยเป็นฮับอาหารฮาลาลในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนำมาจัดแสดง เพื่อกระตุ้นการรับรู้ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮาลาลไทย พร้อมนำเสนอสินค้าตัวอย่างความร่วมมือในเครือข่ายฮาลาล หวังส่งเสริมและขยายตลาดฮาลาลให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค  โดยมี น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอย่าง เช่น  อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้ามุสลิม พร้อมชื่นชมการออกแบบลายผ้ามีความสวยงาม รวมทั้งแนะนำให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งยังเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้วย นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้รับชมการสาธิตการประกอบอาหารไทยฮาลาล โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอโดย เชฟชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 

สำหรับ ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลในปี 2566 (มกราคม – พฤศจิกายน) จำนวน 216,698 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ เช่น ข้าว ธัญพืช น้ำตาลทราย และมีผู้ผลิตอาหารฮาลาลกว่า 15,043 ราย มีร้านอาหารฮาลาลมากกว่า 3,500 ร้าน ซึ่งมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูงได้อีกมาก

Message us