“เพื่อไทย”อัดรัฐบาลประยุทธ์ปล่อยยาเสพติดระบาดเต็มเมืองเหตุแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงว่า พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงความร้ายแรงของยาเสพติดในยุคปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งสร้างผลกระทบให้กับสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น เป็นบ่อเกิดของภัยอาชญากรรมในระดับสถาบันครอบครัว ลุกลามจนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่ผ่านมาได้พยายามสะท้อนถึงสถานการณ์การระบาดของยาเสพติด สาเหตุของปัญหายาเสพติด และหนทางในการแก้ไขมาโดยตลอด แต่รัฐบาลตอบสนองอย่างล่าช้าไม่ทันการณ์ จนทำให้เกิดเหตุสลดในลักษณะเมายา หลอนยา พ่อฆ่าลูก ลูกฆ่าบุพการี ไม่เว้นแต่ละวัน จนถึงเหตุโศกนาฎกรรมที่ จ.หนองบัวลำภู ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย

ทั้งนี้ แม้รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะแสดงออกถึงความพยายามแก้ปัญหาจนประกาศเป็นวาระแห่งชาติ แต่เป็นความพยายามที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่เท่าทันต่อปัญหา แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเหมือนตาบอดคลำช้างใช่หรือไม่ พรรคเพื่อไทยจึงขอยืนยันว่า การแก้ปัญหายาเสพติด จะต้องทำอย่างจริงจัง ดังนี้

1.พรรคเพื่อไทยยืนยันแนวคิดประกาศสงครามกับยาเสพติด เพื่อคืนชีวิต คืนอนาคตของลูกหลาน สู่อ้อมกอดของครอบครัว

2.แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ เป็นไปด้วยความล้มเหลว แม้มีความพยายามในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพได้อย่างมีนัยสำคัญ ปัญหายังเกืดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งความรุนแรงในครอบครัวและในระดับสังคม

3.หลักการผู้เสพ คือ ผู้ป่วยยังคงเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยต้องอยู่ภายใต้การดำเนินการที่จริงจังในระดับปฏิบัติการ และระดับสั่งการ

4.หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะมีการเพิ่มสถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด นำผู้เสพมาบำบัดอย่างจริงจัง สถานบำบัดจะต้องเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหามากกว่านี้ เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้ว รัฐบาลก็ควรต้องจัดหางานให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดด้วย

5.ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดล้มเหลว ตั้งแต่วิธีการที่ผิดด้วยการตั้งคณะกรรมการจำนวนมากมายเกินความจำเป็น นำมาสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติจริง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จจึงยากลำบาก เหมือนเช่นที่เคยตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแก้ปัญหาด้านค่าครองชีพและพลังงาน แต่จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีผลงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรม

“พรรคเพื่อไทยเท่านั้นที่จะแก้ปัญหายาเสพติดระบาดได้ เราจะทำสงครามกับยาเสพติดเพื่อไม่ให้ลูกหลานของเราสูญสิ้นอนาคตไปมากกว่านี้ เกือบทศวรรษที่ผ่านมา นับได้เป็นทศวรรษที่สูญหายไปของสังคมไทย เราจะหยุดวงจรอุบาทว์ยาเสพติด ไม่ให้คนไทยต้องหมดอนาคตไปมากกว่านี้” ดร.ลิณธิภรณ์ กล่าว

Message us