แรงงานผิดกฎหมายเมียนมา 189 คนสมัครใจกลับบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติ จ.ระนอง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ศรชล/ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง ว่า เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (28 ตุลาคม )  น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระนอง น.อ.พรพรหม สกุลเต็ม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา  และ น.อ.ชาญชัย ผลประเสริฐ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนอง พร้อมกำลังพล บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนอง และคณะกรรมการผลักดันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่สิ้นสุดคดีไปยังจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา โดยมี TIN AUNG ผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมา ประจำพื้นที่ จังหวัดระนอง ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งกลับผู้ต้องกักชาวเมียนมา กลับออกนอกราชอาณาจักร ตามความสมัครใจ โดยใช้ช่องทางธรรมชาติ ณ ท่าเทียบเรือศุลกากร บ้านเขานางหงส์ หมู่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ใช้พาหนะเรือยนต์ จำนวน 11 ลำ มีผู้ต้องกักผลักดันในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 189 คน (ชาย 143 คน หญิง 46 คน)

Message us