EXIM BANK พบปะหารือสมาคมธนาคารไทย

EXIM BANK สนับสนุนธุรกิจส่งออกตลอด Supply Chain บนแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายกอบศักดิ์ ดวงดี (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และคณะผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform : NDTP) เพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งออกและที่เกี่ยวเนื่องตลอด Supply Chain ให้ก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างยั่งยืนในยุค Next Normal ณ สำนักงานใหญ่ EXIM BANK เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

Message us