ภูมิภาค

ด่วน!พบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในเตาหลอม 1 เตา

เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตรวจพบการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในเตาหลอมโลหะ 1 เตา จากเตาหลอมทั้งหมด 3 เตา ในโรงงานหลอมโลหะ จ.ปราจีนบุรี

phigudkhaow

21 มี.ค. 2023
Message us