ไลฟ์สไตล์

วัสดุปลูกต้นอ่อนทานตะวันจากก้อนเห็ดเก่าใช้แล้วช่วยลดต้นทุน

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำก้อนเห็ดเก่ามาเป็นวัสดุเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

phigudkhaow

8 ม.ค. 2024
Message us